DIJETE U SREDIŠTU

Vrtići i škole mjesta cjelovite promjene društva


Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu nositelj je ovoga projekta kojim se želi pridonijeti boljem i kvalitetnijem društvu koje dijete doživljava kao najveću dragocjenost jer je dijete zalog budućnosti svih nas. Polazeći od svoje osnovne misije da obrazuje suvremenoga odgojitelja i učitelja kao subjekta širokoga spektra interesa, osjetljivog i fleksibilnog na promjene kojima je i inicijator i aktivni sudionik, Učiteljski fakultet pokreće niz aktivnosti kojima će nastojati osnažiti utjecaj zajednice ranoga i predškolskog te primarnoga odgoja i obrazovanja na svijest roditelja i društva u cjelini.

Znanstveno-umjetnički skup

Umjetnost kao podrška razvoju i psihološkoj otpornosti djeteta

10., 11. i 12. siječnja 2022.

Kao drugi korak u razvoju našeg projekta, profesori i profesorice Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu osmislili su znanstveno-umjetnički skup kojim u okviru projekta Dijete u središtu žele dati doprinos osnaživanju uloge djeteta u društvo i osvještavanja potrebe djelovanja svih građana na planu ojačavanja te uloge. To je moguće, između ostaloga, kako se sugerira i ovom skupom, oblikovanjem i prijenosom modela znanstvenog i umjetničkog rada koji potiču samospoznaju, samopouzdanje i otpornost djeteta u situacijama u kojima se ono može osjetiti neshvaćenim i ranjivim.

Skup je zamišljen kao trodnevno okupljanje u obliku on line aktivnosti okuplja ekspertne osobe iz svih umjetničkih disciplina kao i iz znanstvenih područja koji umjetnost u odgoju i obrazovanju promišljaju s aspekta stvaralaštva, osmišljenog razvoja djeteta i preventivnih aktivnosti.

Radionice za djecu i roditelje

 Znanstveno stručni skup "Dijete u središtu"- vrtići i škole mjesta cjelovite promjene društva

Spomenik djetetu

prva etapa projekta Humanitarkov mobilni vrtić za velike i male

Potresi koji su se od 28. prosinca 2020. događali na području Banovine nisu nas ostavili ravnodušnima. Mnogi su studenti, profesori i djelatnici Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i sami iz Petrinje i širega petrinjskog područja, a mnogima je kao studentima, nastavnicima ili djelatnicima prostor fakultetskog Odsjeka u Petrinji svakodnevni radni prostor. Stoga su se studenti i djelatnici Fakulteta od prvog dana uključili u razne oblike pomoći stradalom stanovništvu.