Blog

zapisi o djetinjstvu i djeci iz pera stručnjaka, nastavnika, studenata učiteljskih i odgojiteljskih studija

Prisjetite se: sve što ste naučili uz prisutnost emocija jače se i dugotrajnije utisnulo u sjećanje. Čak i oni manje lijepi trenuci, gradivo koje nam nije bilo po volji, zadaci koji su nam zadavali glavobolju.

Dijete je neiskvareno i značajno biće prepuno unutarnjihpotencijala. Ono u sebi objedinjuje cjelovitost koja ga čini jedinstvenim. U svakoj prilici žudi za iskustvom, prirodnom radoznalošću, ono neprekidno raste u svojoj slobodi. Sjaj u njegovom oku razotkriva iskreno čuđenje uvijek kada oduševljeno otkriva sve ljepote svijeta. Cjelinom svojega...

Dijete je baš kao balončić od sapunice koji lagano leprša u različitim smjerovima i uvijek kada ga otpuhneš... "svakoga koga dotakne ispuni srećom." Njegova prozirnost označava još neubrana znanja, iskustva i vještine, a unutarnja otvorenost simbolizira neiscrpnu znatiželju. Sjaj i glatkoća "balončića" otkrivaju njegovu istinsku, neiskvarenu...

Dijete i djetinjstvo, dvije riječi koje svakodnevno čujemo. Različite definicije koje pronalazimo u medijima, kurikulumu, literaturi i svakodnevnom govoru... Svaka definicija nadopunjava se različitim razmišljanjima i perspektivama. Ponajprije, dijete je biće koji je aktivni kreator u procesu odgoja. Kreativno je, socijalno, s puno potencijala...

Ako pitate odraslog čovjeka obično pitanje: "Što je djetinjstvo?" - njegov odgovor će biti: "Najljepše razdoblje čovjekova života!" U većini slučajeva prva pomisao na djetinjstvo svakako je razdoblje prepuno sanjarija, maštanja o dalekim zemljama i čudesnim bićima, nadanjima o putovanjima u daleke krajeve, iščekivanjima novih avantura,...

Priče unose red u kaos suvremenoga života, daruju nam predvidljivost umjesto neizvjesnosti, ritam i strukturu. Ispričane priče svojom linearnošću suprotstavljaju se umreženoj istovremenosti. Priče ne trebaju samo djeca, trebaju ih i odrasli. Svatko od nas neprestano priča priču vlastitog života i dijeli priče s drugim ljudima. Kao pripovjedači i...

Promjene života uvjetovane pandemijom COVID-19 i nedavnim potresima značajno su utjecale na život djece rane i predškolske dobi. Maske, dezinficijensi, fizičke distance i učenje strategija ponašanja u vrijeme potresa mijenjaju uobičajenu sliku sretnog odrastanja te zahtjevaju stručno pedagoško promišljanje i djelovanje kako bi se svakom djetetu, na...

U središtu ovoga svijeta nalazi se najranjivije biće, najmanje zaštićen dio svijeta - dijete. Nad njim se svakodnevno nadvijaju zloguka proročanstva smrtonosnih epidemija kojima se ne vidi kraj. Ono se osmjehuje jer ne osjeća strah od stvari koje ne može vidjeti. Njegova škola za život odvija se iza zatvorenih vrata zagušljive sobe, na ekranu...

Sažetak: U ovom radu htjeli bismo iznova promisliti temeljne probleme filozofije odgoja imajući pri tom pred očima poruku vjere kako je na temelju evanđelja razumijeva tradicija kršćan- skoga Zapada. Primarno nas zanima može li se u suvremenom društvu govoriti o kršćanstvu kao inspiraciji odgojne djelatno- sti, i drugo, može li ta...

Vaša djeca nisu vaša djeca.
Ona su sinovi i kćeri čežnje života za samim sobom.
Ona dolaze kroz vas, ali ne od vas,
I premda su s vama, ne pripadaju vama.Možete im dati svoju ljubav, ali ne i svoje misli,
Jer, ona imaju vlastite misli.
Možete okućiti njihova tijela, ali ne njihove duše,
...