GRADIMO SRETNE KUĆE

prva etapa projekta Humanitarkov mobilni vrtić za velike i male

Potresi koji su se od 28. prosinca 2020. događali na području Banovine nisu nas ostavili ravnodušnima. Mnogi su studenti, profesori i djelatnici Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i sami iz Petrinje i širega petrinjskog područja, a mnogima je kao studentima, nastavnicima ili djelatnicima prostor fakultetskog Odsjeka u Petrinji svakodnevni radni prostor. Stoga su se studenti i djelatnici Fakulteta od prvog dana uključili u razne oblike pomoći stradalom stanovništvu.

U tom su ozračju nositeljice fakultetskoga izbornog kolegija Odgoj za dobrotu, Jelena Vignjević i Vladimira Velički, osmislile projekt koji je usmjeren prema djeci na potresom pogođenom području. Djeca su i u potresu, kao i često u drugim kriznim situacijama, posebno ranjiva skupina i potrebna su pomoći odraslih. Tko je pozvaniji za pomoć djeci od onih educiranih na Učiteljskom fakultetu? Okupili su se sadašnji i bivši studenti te profesori i prionuli ostvarenju ideje o odlasku među djecu u razmještajnim centrima (kontejnerskim naseljima) na Banovini. Cilj im je bio doći među djecu i ponuditi im igru, priču, pjesmu, vođene likovne i kineziološke aktivnosti koje će ih makar nakratko odmaknuti od turobne zbilje kojom su okruženi i osnažiti ih za prevladavanje teškoća. Svoju su ideju nazvali Humanitarkov mobilni vrtić za velike i male.

Projekt je nastao u htijenju da društvu u situaciji prirodne katastrofe, kao što je potres, ne izmakne pogled s djece i s njihove dobrobiti, da pokaže kako mu je i u kriznim situacijama, još više negoli u uobičajenima, dijete u središtu.

O PROJEKTU HUMANITARKOV MOBILNI VRTIĆ ZA VELIKE I MALE

Imajući na umu ranjivost djece u situaciji potresa, Učiteljski je fakultet, pokrenuo projekt Humanitarkov mobilni vrtić za velike i male namijenjen djeci rane, predškolske i školske dobi u razmještajnim centrima na Banovini. Projekt je organiziran na humanitarnoj platformi Humanitarkou okviru koje se pokreću brojne akcije Učiteljskog fakulteta, najčešće predvođene studentima fakultetskoga Studentskog zbora.

Cilj projekta

Cilj projekta Humanitarkov mobilni vrtić za velike i male jest pomoći djeci na potresom pogođenom području Banovine. Kao ustanova koja obrazuje odgojitelje i učitelje, a sa svrhom osiguranja odgojno-obrazovne skrbi za djecu rane, predškolske i školske dobi, Učiteljski je fakultet pokrenuo ovaj projekt da bi djeci na potresom pogođenom području, posebno onoj u razmještajnim centrima (kontejnerskim naseljima) olakšao svakodnevicu, unio u nju ozračje igre i dječje kreativnosti te im pomogao da prebrode teškoće u kojima su se našli.

Projektni partner

U projektu Humanitarkov mobilni vrtić za velike i male Učiteljskom je fakultetu projektni partner Hrvatski Crveni križ koji pruža podršku projektu u organizaciji volontiranja u razmještajnim centrima.

Sudionici projekta

Volonteri u projektu bili su studenti Učiteljskog fakulteta te bivši studenti a sada djelatni odgojitelji i učitelji. To su: Ana Bulaja, Ana Humjan, Ana Martinović, Antonija Jakšić, Daniela Rak, Daria Rukav, Gabrijela Bebić, Helena Kovač, Iva Šimunić, Ivana Poldrugač, Katarina Horvat, Katarina Valjak, Katja Heraković, Kristina Zlatović, Lucija Nemanić, Lucija Šogorić, Lukrecija Ajduk, Manuela Avramović Sugnetić, Marta Šavor-Radičević, Martina Galijan, Petra Gutić, Stela Beljak, Tajana s. Marija Zrno, Tonina Rodić te profesorice Jelena Vignjević, Vladimira Velički i Božica Vuić.

Korisnici ovoga projekta jesu djeca rane, predškolske i školske dobi s područja Banovine, smještena u kojem od razmještajnih centara (kontejnerskih naselja) na Banovini. Osim njih, korisnici projekta su i djeca iz petrinjskih i sisačkih dječjih vrtića i osnovnih škola - ustanova koje su se uključile u projektnu aktivnost "Za tebe od mene" na način da su njima uručeni radovi s porukama ohrabrenja i prijateljstva, a koje su načinila djeca iz dječjih vrtića i osnovnih škola diljem Hrvatske.

To su sljedeće skupine djece:

 • Djeca u razmještajnom centru u Vojarni "Pukovnik Petar Matanović" u Petrinji.
 • Djeca u Kontejnerskom naselju "Češko selo" u Petrinji
 • Djeca u Kontejnerskom naselju "Mošćenica" u Petrinji
 • Djeca iz 31 odgojne skupine Dječjeg vrtića "Sisak stari" u Sisku
 • Djeca iz 6 odgojnih skupina Dječjeg vrtića "Petrinjčica" u Petrinji
 • Djeca od 1. do 4. razreda Osnovne škole Dragutina Tadijanovića u Petrinji

Projektne aktivnosti i tijek projekta

Osnovna aktivnost projekta Humanitarkov mobilni vrtić za velike i male jest druženje s djecom u igri, u razgovoru, u pričanju priče, u različitim likovnim, glazbenim, kineziološkim i drugim događanjima. Djeci školske dobi projekt omogućuje i pružanje podrške u školskim zadatcima.

Volonteri su te aktivnosti provodili od siječnja do lipnja 2021. godine, subotom se družeći s djecom u trima razmještajnim centrima u Petrinji (u Vojarni, u Češkom selu i u Mošćenici). Time je ostvarena prva etapa projekta koji će se nastaviti provoditi i od jeseni, u skladu s potrebama djece i obitelji na terenu.

Osim tih aktivnosti, ostvarena je i posebna projektna aktivnosti Za tebe od mene u okviru koje su djeca dječjih vrtića i učenici osnovnih škola izrađivali literarne i likovne radove za djecu na potresom pogođenom području Banovine. U projektnu aktivnost uključilo se pedesetak odgojnih ustanova u Hrvatskoj: 45 dječjih vrtića i 13 osnovnih škola, a neki od rezultata aktivnosti prikazani su i ovdje.

Učenici i djeca načinili su više od 400 likovnih, tekstnih, medijskih i drugih radova za svoje vršnjake na Banovini. Izražavali su im podršku, ohrabrivali ih, ulijevali im nadu, slali im svoje dobre prijateljske misli.

Neke od brojnih poruka djece vršnjacima na Banovini jesu:

"Napravite si najbolju i najjaču kuću da vam se nikad više ne sruši!" (Mihael)

"Želim da imate svi puno vode, puno šalica i peći da niste gladni i da vam je toplo." (David)

"Ja bih htio da tamo više nikad ne bude potres." (Jakov)

"Želim da vam kod kuće bude lijepo, a ne da se bojite." (Vita)

"Želim da imate čvrstu kuću da vam se nikad ne raspadne." (Leo)

"Čuvajte se korone, nemojte bitʼ tužni, brzo će vam se sagraditʼ kuće." (David)

"Ne želim da budete tužni. Želim da vas usreće naši crteži." (Iskra)

"Ne brinite se zbog potresa, bit će dobro." (Borna)

"Pozvao bih građevinare da znam broj." (Goran)

"Sagradio bih vam hotel samo za djecu, s 5 zvjezdica!" (Nadan)

"Dragi prijatelji, budite hrabri" (Jakov)

Djeca su načinila za svoje vršnjake tristotinjak likovnih radova, u raznim tehnikama likovnog izražavanja, a tek dio njih i ovdje je u nastavku uključen.

Zajedno sa svojim odgojiteljicama i odgojiteljima te s učiteljicama i učiteljima djeca su stvarala i multimedijske radove. U nastavku je:

E-izložba radova učenika 1.a razreda Katoličke osnove škole u Šibeniku

https://www.emaze.com/@AOTLTOZZT/za-tebe-od-mene

Videoporuka učenika Osnovne škole Markuševec

https://biteable.com/watch/bear-explainer-scenes-copy-2775810/e5540f8e88e3bf6835a84c9b282028f5

E-slikovnica učenika 4. a razreda Osnovne škole Kraljice Jelene u Solinu

https://read.bookcreator.com/g5q8NaA5EgdsnebTm4piwMPBqub2/ISVZ71ivQwWC04EWitOwFg

Svi dječji radovi (likovni, tekstni, multimedijski) izražavaju poruke suosjećanja, brižnosti, pomagačkih namjera, nade i ohrabrenja. Ono što se ističe kao prevladavajuća dječja želja za njihove vršnjake jest da budu sretni u svojim kućama. Crtežima, slikama i riječima djeca su djeci na Banovini gradila sretne kuće. Vrijednost je ovoga projekta što ih je na to potaknuo.

Dječji radovi uručeni su djeci na Banovini - u Dječjem vrtiću Petrinjčica (Perinja), u Dječjem vrtiću Sisak stari (Sisak) i u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića (Petrinja).

Doprinos projekta

Ovaj je projekt zamišljen i načinjen kao pomoć djeci u okolnostima potresa, ali i kao pomoć njihovim roditeljima, lokalnoj zajednici i društvu u cjelini. Sudjelovanje djece u projektu donosi dobrobit za djecu, a roditeljima pomaže u skrbi za zdravlje i razvoj njihove djece. Pomaže tako i lokalnoj zajednici u organizaciji prikladnog okruženja za rast djece, a svime time pridonosi i osnaživanju hrvatskoga društva za suočavanje sa situacijama prirodnih nepogoda i katastrofa.

Daljnji razvoj projekta

Ovisno o razvoju situacije, ovaj je projekt moguće nadograđivati različitim projektnim aktivnostima i proširivati sudjelovanjem drugih korisnika. Također, projekt je moguće proširiti i izvedbom odnosno dostupnošću aktivnosti na različitim mrežnim platformama.

Potrebe lokalne zajednice i djece na potresom pogođenom području usmjeravat će daljnji razvoj projekta, a projekt će trajati dok bude potrebe za njim, odnosno dok se djeca, koja su sada u razmještajnim centrima na Banovini, ne vrate u svoja dvorišta, u svoje sretne kuće. 

RADOVI DJECE NASTALI U PROJEKTNOJ AKTIVNOSTI ZA TEBE OD MENE:

Dječji vrtići koji su sudjelovali u aktivnosti Za tebe od mene:

 • Češki dječji vrtić Ferde Mravenca, Daruvar
 • Dječji vrtić Bajka, Varaždin
 • Dječji vrtić Bambi, Sunja
 • Dječji vrtić Bambi, Trstenik
 • Dječji vrtić Bedekovčina
 • Dječji vrtić Belica
 • Dječji vrtić Bistrac, Ogulin
 • Dječji vrtić Bjelovar
 • Dječji vrtić Blagovijest, Zadar
 • Dječji vrtić Brat Sunce, Šibenik
 • Dječji vrtić Cvrčak, Knin
 • Dječji vrtić Drvo znanja, Zagreb
 • Dječji vrtić Đakovo
 • Dječji vrtić Karlovac
 • Dječji vrtić Kolibri, Zagreb
 • Dječji vrtić Lastavica, Sutomišćica
 • Dječji vrtić Latica, Klenovnik
 • Dječji vrtić Maginja, Kaštel Sućurac
 • Dječji vrtić Marije Petković, Pula
 • Dječji vrtić Markuševec
 • Dječji vrtić Maza, Valopovo
 • Dječji vrtić Oblutak, Pula
 • Dječji vrtić Olge Ban, Pazin
 • Dječji vrtić Panda, Varaždin
 • Dječji vrtić Potočnica, Mala Subotica
 • Dječji vrtić Potočnica, Pitomača
 • Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko
 • Dječji vrtić Rapčići, Žminj
 • Dječji vrtić Sardelice, otok Hvar
 • Dječji vrtić Slapić, Korenica
 • Dječji vrtić Snješko, Ravna Gora
 • Dječji vrtić Srdelica, Kali
 • Dječji vrtić Suncokret, Slatina
 • Dječji vrtić Sunčev sjaj - Nazaret Đakovo, Podružnica Zagreb
 • Dječji vrtić svetog Josipa, Koprivnica
 • Dječji vrtić Šibenska maslina, Šibenik
 • Dječji vrtić Tratinčica, Barban
 • Dječji vrtić Tratinčica, Grubišno Polje
 • Dječji vrtić Tratinčica, Kaštel Kambelovac
 • Dječji vrtić Vladimira Nazora, Daruvar
 • Dječji vrtić Vojnić
 • Dječji vrtić Vrška vila, Vrsi
 • Dječji vrtić Zipkica, Zabok
 • Područni dječji vrtić Olge Ban, Karojba
 • Područni dječji vrtić Suncokret, Mikleuš

Osnovne škole koje su sudjelovale u aktivnosti Za tebe od mene:

 • Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda
 • III. osnovna škola Bjelovar
 • IV. osnovna škola Bjelovar
 • Katolička osnovna škola, Požega
 • Katolička osnova škola, Šibenik
 • Osnovna Montessori škola barunice Dedee Vranyczany, Zagreb
 • Osnovna škola - Scuola elementare Rivarela, Novigrad
 • Osnovna škola Augusta Cesarca, Zagreb
 • Osnovna škola kraljice Jelene, Solin
 • Osnovna škola Markuševec
 • Osnovna škola Odra, Zagreb.
 • Osnovna škola Posavski Bregi
 • Područna škola Kolarec, Osnovna škola Sidonije Rubido-Erdӧdy, Gornja Rijeka