Aleksandra Kardum: Dijete i glazba

2021-05-15

Prisjetite se: sve što ste naučili uz prisutnost emocija jače se i dugotrajnije utisnulo u sjećanje. Čak i oni manje lijepi trenuci, gradivo koje nam nije bilo po volji, zadaci koji su nam zadavali glavobolju.

Kako se tek rado, živo i ugodno sjećamo onoga što samo naučili s veseljem i radošću? Prvih pjesmica koje su nam pjevali roditelji, bake i djedovi, prvih igara u kojima smo stjecali prijatelje? Već prvi taktovi ili prve otpjevane riječi mogu nas, u trenutku, vratiti daleko u prošlost i učiniti nas jednako ushićenima, baš kao da smo preskočili vrijeme.

Osobito možemo računati na pomoć glazbe u komunikaciji: kada riječi utihnu, glazba može izgraditi nov, siguran most. Ovdje se ne podrazumijeva samo komunikacija emocijama, iako ih, poznato je, glazba snažno zastupa. Govorimo o pomoći glazbe kada je komunikacija otežana zbog drugih razloga: zbog zaostajanja i poremećaja govora (disfazije, afazije, dislalije i dr.), kognitivnih teškoća, neuroloških i motoričkih oštećenja ili, općenito, disharmoničnog razvoja djeteta.

Osim emocija, glazbom možemo podijeliti dojmove i značenja. Glazbom možemo potaknuti pokret i motivirati tijelo da adekvatno odgovori na zvučni stimulans, razvijati grubu i finu motoriku, koordinaciju, ravnotežu i, općenito, svijest o vlastitom tijelu. Dijete pomoću primjerenoga glazbenog podražaja može razviti bolju samoregulaciju osjećaja smirivanja ili pak intenziviranja afekta. Glazbom možemo potaknuti dječju maštu, kreativnost i razvijati simboličku igru. Također, može olakšati vokalizaciju, formiranje riječi i poduprijeti razvoj govora, ojačati kognitivne sposobnosti, potaknuti osjećaj zajedništva i pripadnosti te želju za interakcijom.

Primjereno, mudro i zabavno osmišljena aktivnost uz glazbu može djetetu napornu ili tešku zadaću učiniti lakše ostvarivom i privlačnom.

I, što je najbolje, za sve to nije potrebno puno ulaganja, truda ili troškova. Kod glazbe je dobra stvar što ona može postati sve, i sve može postati glazbom!

(literatura: Aleksandra Kardum: Čekam te ovdje, multimedijski priručnik za rad s djecom s poremećajima iz spektra autizma i drugim neurorazvojnim poremećajima pomoću glazbe. Split: Redak, 2020.)