Ana Jurišić: Dijete i djetinjstvo

2021-04-30

Dijete i djetinjstvo, dvije riječi koje svakodnevno čujemo. Različite definicije koje pronalazimo u medijima, kurikulumu, literaturi i svakodnevnom govoru... Svaka definicija nadopunjava se različitim razmišljanjima i perspektivama. Ponajprije, dijete je biće koji je aktivni kreator u procesu odgoja. Kreativno je, socijalno, s puno potencijala koje u velikoj mjeri sudjeluje, ali i konstruira svoj vlastiti život. Ali ako na trenutak, zanemarimo teoriju i usmjerimo se prema djetetu, što vidimo?

Vidimo život, osjećamo njegovu energiju, prepoznajemo osobnost djeteta "čaroliju kojoj je potrebno malo da napravi puno". Dijete upija svijet oko sebe svim svojim osjetilima bazirajući se na vlastitim emocijama jer ništa što napravi "nije pogrešno", ono cjelinom svoga bića teži postati najveći istraživač, a okolina čaroliju pretvara u najljepšu i najvažniju avanturu.

Djetinjstvo je avantura koju bismo mogli opisati životom. Razdoblje u kojem djeca najviše saznaju o svijetu i najviše emocija upijaju. Sve emocije koje dobivaju u ovom životnom razdoblju nose kroz cijeli život. Svaka podrška, svaka pogreška ostaje kao trag koji gradimo i razvijamo u njegovom emocionalnom spremniku.

I sad kad si odrastao čovjek, gdje je nestalo dijete?

Zagrli to malo dijete u sebi, provjeri je li sretno! To dijete si ti! Pruži mu ljubav, radost i sigurnost! Malo dijete je veliki čovjek, a veliko dijete je sretna osoba!