Tomislav Krznar i Tajana Zrno s.Marija: Djelom svjedočiti ljubav

2021-04-15

Sažetak: U ovom radu htjeli bismo iznova promisliti temeljne probleme filozofije odgoja imajući pri tom pred očima poruku vjere kako je na temelju evanđelja razumijeva tradicija kršćan- skoga Zapada. Primarno nas zanima može li se u suvremenom društvu govoriti o kršćanstvu kao inspiraciji odgojne djelatno- sti, i drugo, može li ta inspiracija biti dijaloški posredovana i onima koji ne prepoznaju sebe u konfesionalnim strukturama i doktrinarnim obrascima. Zanima nas može li rečeno biti pri- log izgradnji pluralističkoga društva koje bi bilo utemeljeno na uvažavanju različitosti i dijaloškom zahvaćanju u budućnost. Upravo ti rečeni pojmovi određuju fenomen odgoja, konkretno njegovu bit, koja je odgojnom praksom tako često iznevjerena. Ovaj rad nastoji upozoriti na činjenicu da evanđeoska misao može biti inspirator odgojne djelatnosti i u situaciji kad se odgojna djelatnost sagledava izvan konfesionalnoga okvira. Također nastojimo pokazati da bi inzistiranje na doktrini, u ovom slučaju vjerski obilježenim odgojnim porukama, uništilo samu bit odgojne djelatnosti i otvorilo put manipulaciji.

CJELOVITI RAD PREUZMITE U PRILOGU: