Partneri

Pozivamo sve instiitucije koje žele i smatraju da mogu doprinjeti da nam se pridruže u kampanji "Dijete u središtu"- vrtići i škole mjesta cjelovite promjene društva.